Celostní léčení dětí

Vítám vás na stránce pro celostní léčení vašich dětí. Mohu jim pomoci se vším, co je trápí. Stejně jako u vás dospělých je jejich fyzické zdraví úzce spojeno s jejich psychikou a životem. Jejich studijní úspěchy, schopnosti, nálady jsou propojeny s jejich sebejistotou, vnitřní stabilitou a sebepřijetím.

S čím mohu dětem pomoci?

  • všechny fyzické nemoci akutní i chronické povahy (alergie, častá nemocnost,poúrazové stavy, bolesti bříška bez příčiny, nemoci vážnějšího rázu, …..)
  • psychické problémy jako strachy, úzkosti, fobie, závislosti, tréma, nízké sebevědomí
  • potíže s učením – všechny poruchy dys (dysgrafie, dyslexie), soustředění, paměť
  • vztahové a výchovné záležitosti doma, ve škole a mezi vrstevníky

Jak sezení probíhá?

  • Děti do 15 let přicházejí se svými rodiči, na místě se rozhodneme, zda rodič zůstane
  • U malých dětí cca do 3 let může část terapie probíhat i přes rodiče, někdy je možné přijít po dohodě i bez dítěte.
  • Dítěti a rodiči vše nejdříve jednoduše vysvětlím, jak vše bude probíhat
  • Dítě vždy spolupracuje vždy jen na základě jeho svobodného rozhodnutí.
  • Používám, velmi oblíbenou mezi dětmi, vlastní hravou metodu „ Barevná šuplíková terapie“ v kombinaci s kineziologií plus další způsoby léčení podle uvážení ( viz dospělí)
  • Většinou probíhá i konzultace s rodičem, který doprovází dítě, spolupráce s ním je důležitá

Adresa poradny:
Rosovice 267, 262 11 Rosovice u Dobříše
nebo
Energy Příbram, nám. T. G. Masaryka 100/101, 261 01 Příbram 1

Telefon:
605 732 422